วิธีจองคอร์สเรียน

วิธีการลงทะเบียนเพื่อจองคิว

  1. จองคิวเรียน
  2. ติดต่อจองคิวเรียน
  3. แจ้งการโอนเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ผู้เรียนต้องจัดเตรียม Notebook หรือมีคอมพิวเตอร์
  2. สถานที่เรียนหรือที่บ้านต้องมี WIFI
  3. ระยะเวลาในการเรียน 1 วัน / 5 ชั่วโมง
  4. พื้นที่บริการเฉพาะ นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร, บึงกาฬ
ข้ามไปยังทูลบาร์