สอนทำเว็บไซต์บริษัทหรือองค์กร

 • เรียนทำเว็บไซต์บริษัทหรือองค์กร
 • เหมาะสำหรับผู้เรียนทำเว็บ 101 มาก่อน
 • ไม่ต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องเขียน code
 • สอนตัวต่อตัว ไม่เกิน 5 คน
 • จับมือทำ จนกว่าจะเป็น
 • เรียนจบแล้ว มีเรื่องสงสัย ปรึกษาได้
 • 4,000 บาท

  รายละเอียดคอร์ส

  ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมง

  การทำเว็บบริษัท

  • การเลือกและติดตั้ง Theme สำหรับเว็บบริษัท
  • การติดตั้ง Plugin
  • การใช้เครื่องมือต่างๆ
  • การสร้างเมนู
  • การสร้าง page
  • การสร้าง post
  • การสร้างแบบฟอร์มติดต่อ
  • การตั้งค่าระบบอีเมล
  • การเชื่อมต่อโซเชียล
  • การแสดงแกลเลอรี่รูปภาพ

  สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ

  • สามารถทำเว็บไซต์สำหรับบริษัทหรือองค์กรได้
  • สามารถทำเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องเขียน code เป็น
  • สามารถสอบถามและปรึกษาได้ภายหลังเรียนจบ
  ข้ามไปยังทูลบาร์