เรียนทำเว็บไซต์ 101

 • เรียนทำเว็บไซต์ 101
 • ปูพื้นฐานการทำเว็บไซต์
 • ไม่ต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องเขียน code
 • สอนตัวต่อตัว ไม่เกิน 5 คน
 • จับมือทำ จนกว่าจะเป็น
 • เรียนจบแล้ว มีเรื่องสงสัย ปรึกษาได้
 • 2,000 บาท

  รายละเอียดคอร์ส

  ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมง

  ปูพื้นฐานการทำเว็บ

  • จดโดเมนและเช่าโฮสติ้ง
  • ติดตั้ง WordPress
  • เลือกและติดตั้ง Theme
  • ติดตั้ง Plugin
  • การใช้เครื่องมือต่างๆ
  • การสร้างเมนู
  • การสร้าง page
  • การสร้าง post

  สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ

  • สามารถทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานได้
  • สามารถทำเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องเขียน code เป็น
  • สามารถสอบถามและปรึกษาได้ภายหลังเรียนจบ
  ข้ามไปยังทูลบาร์