ลบพื้นหลังของรูปภาพ (background remover) ด้วยเว็บไซต์ remove.bg

ในบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการลบภาพพื้นหลังหรือภาพแบ็คกราวน์ออกไป ชั่วโมงนี้ต้องยกให้กับเว็บไซต์ remove.bg

ขั้นตอนการทำงาน มีดังนี้ครับ

1.เปิดเว็บไซต์ remove.bg

ลบพื้นหลังของรูป(background remover) ด้วยเว็บไซต์ remove.bg

2.เลือกรูปภาพที่ต้องการตัดพื้นหลัง  จากเครื่องคอมของเรามาซัก 1 รูป

Remove Image Background

3.ระบบจะทำการตัดภาพพื้นหลัง ให้เราโดยอัตโนมัติ ไวมากๆ ไม่ถึง 5 วินาที

Remove Image Background

4.เราสามารถดาวน์โหลดภาพที่ตัดพื้นหลังเสร็จแล้วได้เลย เพียงกดปุ่ม Download

Image without background
Image without background
Image without background

5.ข้อสังเกตุรูปภาพที่ไม่สามารถทำการตัดพื้นหลังได้ หรือถ้าตัดได้ ภาพที่ได้ก็จะไม่เนียน

Image without background
รูปที่ไม่มีวัตถุพื้นหลังอยู่ก่อนแล้ว
Image without background
Image without background
รูปที่มีวัตถุอยู่ด้านหน้า
Image without background
รูปที่มีสีวัตถุด้านหลังใกล้เคียงสีวัตถุด้านหน้า

สรุปผลการทดสอบ

  1. ภาพที่นำมาตัดพื้นหลัง ควรใช้รูปภาพแบบ หน้าชัดหลังเบลอ
  2. สีของวัตถุด้านหลังต้องไม่ใกล้เคียงกับสีของวัตถุด้านหน้า มากเกินไป

ณ วินาที่นี้ต้องยกให้เว็บไซต์ remove.bg เป็นที่ 1 เลยในการตัดภาพพื้นหลังครับ ที่สำคัญ คือ มันฟรี!

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์